- Be Affi?

Be Affi?

5. srpna 2009 v 14:01 | Sunni
Want to affilates with me?
Send this from to comment:

URL:
What is your site about:

RULES:

must have own original layout
your site or blog must be good-looking
no copy arcticles (only with source)
no porn, or racism site/blog

-----------------------------------------------------------------------

Chceš sa stať mojou affilates?
Napíš do komentára:

Link:
O čom je tvoja stránka/blog :

PRAVIDLÁ:

musíš mať originálny design
nesmieš kopírovať z iných blogov (len so zdrojom)
nespriateľujem žiadne pornografické alebo rastické stránky/blogy


 
 

Reklama